แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
60% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. จากภาพในข้อ 9. เด็กที่อยู่ในตำแหน่งที่ 2 จะมีพลังงานใด
เฉลย

เนื่องจากมีความสูงและความเร็ว จึงทำให้ตำแหน่งที่ 2 มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์