แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
55% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9.

จากภาพตำแหน่งใดที่เด็กจะมีพลังงานศักย์สูงสุด

เฉลย

เนื่องจากพลังงานศักย์จะขึ้นอยู่กับระดับความสูง (Ep = mgh) ดังนั้นวัตถุที่มีความสูงมาก (จากระดับอ้างอิง) จะทำให้มีพังงานศักย์มากขึ้นตามไปด้วย