แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
55% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. กิจกรรมในข้อใดต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด