แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. เหตุใดจึงต้องสร้างหัวเรือให้มีลักษณะเรียวแหลม
เฉลย

เพื่อเป็นการลดแรงเสียดทาน จะทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น