แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
40% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อใดยังไม่เกิดแรงเสียดทาน
เฉลย

เนื่องจากปากกาวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆ ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ ส่วนข้ออื่นนั้นวัตถุเกิดการเคลื่อนแล้ว