แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
15% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. การกระทำในข้อใดไม่เป็นการลดแรงเสียดทาน
เฉลย

การทำลวดลายบนพื้นรองเท้าเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน ส่วนข้ออื่นๆนั้นเป็นการลดแรงเสียดทาน