แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. จากข้อ 4. น้ำหวานวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
เฉลย

การกระจัด (S) = √(360^2)+(480^2) = √(129600)+(230400) = √360000 = 600 m. ความเร็วเฉลี่ย = การกระจัด / เวลา = 600/168 = 3.57 m/s