แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
55% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4.

น้ำหวานเป็นนักกีฬาเธอซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง 360 เมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง 480 เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรเธอใช้เวลาวิ่ง 1/5 วินาที น้ำหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

เฉลย

ระยะทางทั้งหมด = 360 + 480 = 840 ม. ทุกๆ 1 เมตรใช้เวลาวิ่ง 1/5 = 0.2 วินาที ดังนั้น ระยะทาง 840 เมตร ใช้เวลา = 840x0.2 = 168 sec อัตราเร็วเฉลี่ย = ระยะทาง/เวลา = 840/168 = 5 m/s