แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว 1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร 2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ 3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4. การว่ายน้ำจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง
เฉลย

การเคลื่อนที่ที่มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็วนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระยะทางและการกระจัดมีค่าเท่ากัน เช่น การวิ่งทางตรง หรือ การว่ายน้ำข้ามฝั่ง ดังตัวเลือกในข้อ 1 และ 4 ส่วนการวิ่งรอบสนามฟุตบอลและการขับรถวนรอบนี้จะทำให้การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์