แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. อุปกรณ์ชนิดใดที่ช่วยลดแรงเสียดทานขณะที่รถจักรยานกำลังเคลื่อนที่
เฉลย

ลูกปืนในรถจักรยานเป็นการลดแรงเสียดทาน ส่วนข้ออื่นๆนั้นเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน