แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทานระหว่าล้อรถกับพื้นถนน
เฉลย

พื้นที่ผิวไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน