แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. จากข้อ 7. ไตรภพขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
เฉลย

ความเร็วเฉลี่ย = การกระจัด/เวลา = (15km/20min)×(60min/1hr) = 45 กม./ชม.