แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ไตรภพขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทำงานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
เฉลย

ระยะทาง = 12 + 9 = 21 กม. การกระจัด (S) = √(12^2)+(9^2) = √(144+81) = √225 = 15 กม. อัตราเร็วเฉลี่ย = ระยะทาง/เวลา = (21km/20min)×(60min/1hr) = 63 กม./ชม.