แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมีความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม. 2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม. 3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม.
เฉลย

ข้อ 1 และ 2 ถูกต้องตามที่โจทย์บอก ส่วนข้อ 3 ผิด โดยความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = (20km/30min)×(60min/1hr) = 40 km./hr.