แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. จากข้อ 18. จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา
เฉลย

การกระจัด (S) = √(160^2)+(120^2) = √(25600+14400) = √40000 = 200 ม. ความเร็วเฉลี่ย = การกระจัด/เวลา = 200/20 = 10 m/s