แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ 3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย

อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ที่มีขนาดแต่ไม่ต้องมีทิศทาง ส่วนความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ต้องมีขนาดและทิศทางที่แน่นอน ดังนั้นตัวเลือก 3 และ 4 ถูกต้อง