แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. กวางวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กม./ชม. กวางจะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที
เฉลย

อัตราเร็ว (v) = 30 km/hr. , เวลา (t) = 5 นาที หาระยะทาง (S) จาก S = v×t = (30km/hr)×(5min)×(1hr/60min) = 2.5 km.