แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
25% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15.

ถ้าวายุขับรถวนรอบบ้านเป็นวงกลมดังรูป นักเรียนคิดว่าข้อใด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

เฉลย

การขับรถวนรอบบ้านจะทำให้เกิดระยะทาง ดังนั้นจะไม่มีการกระจัด (เนื่องจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดๆเดียวกัน) จึงทำให้ไม่เกิดความเร็ว จะเกิดเฉพาะอัตราเร็วเท่านั้น