แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
40% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดความเร็วบนรถยนต์คือค่าใด
เฉลย

เนื่องจากมาตรวัดความเร็วบนรถยนต์จะวัดเป็นระยะทาง ดังนั้นเมื่อนำระยะทางมาคำนวณจะได้ออกมาเป็นอัตราเร็วขณะใดๆ