แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
10% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. จากข้อ 12. สุขสันต์เดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
เฉลย

การกระจัด (S) = √(80^2)+(60^2) = √(6400+3600) = √10000 = 100 ม. ความเร็วเฉลี่ย = การกระจัด / เวลา = 100/10 = 10 m/s