แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. สุขสันต์เดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ทาง 80 ม. จากนั้นเดินไป ทางทิศเหนือได้ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
เฉลย

ระยะทางที่เดิน = 80 + 60 = 140 ม. อัตราเร็วเฉลี่ย = ระยะทาง/เวลา = 140m/10sec = 14 m/s