แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
70% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11.

เด็กคนหนึ่งเดินด้วยความเร็วคงที่จากหน้าโรงเรียนไปยังร้านหนังสือ ใช้เวลา 15 นาที ยืนเลือกหนังสือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น เดินจากร้านหนังสือไปยังป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านใช้เวลา 5 นาที ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ =2 ม./วินาที 2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ = 2 ม./วินาที 3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์ = -4 ม./วินาที 4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 0.8 ม./วินาที

เฉลย

1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ = การกระจัด/เวลา = 30m/15min = 2 ม./วินาที 2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ = การกระจัด/เวลา = 0m/5min = 0 ม./วินาที 3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์ = การกระจัด/เวลา = 10m/5min = 2 ม./วินาที 4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = การกระจัด/เวลา = 20m/25min = 0.8 ม./วินาที