แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
10% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ลูกบอล 2 ลูก เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในเวลาที่ เท่ากันแต่มีทิศทางต่างกันปริมาณใดของการเคลื่อนที่ของลูกบอลทั้งสองลูกมีค่าเท่ากัน
เฉลย

เนื่องจากอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ ไม่ขึ้นกับทิศทาง ส่วนความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทาง