แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
20% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. 22 สิงหาคม จะเห็นกลุ่มดาวใดบนท้องฟ้า