แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
40% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ถ้าท่อน้ำดีอุดตัน จะเกิดอะไรขึ้น