แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ดวงจันทร์ตรงกับกลุ่มดาวใด