แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
40% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. โปรตีนถูกย่อยทางเคมีครั้งแรกที่อวัยวะใดและผลิตภัณฑ์ที่ได้คืออะไร