แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3
50% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. อาหารประเภทโปรตีนถูกย่อยให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวจะต้องใช่น้ำย่อยจากแหล่งใดบ้าง