แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
30% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. เครื่องบินใช้แรงในการบินกี่แรง