แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. อุณหภูมิมาตรฐานในปีค.ศ.1720 จุดเยือกแข็ง และจุดเดือดของน้ำมีค่าเท่าไร
เฉลย

ในค.ศ.หลังจากที่ฟาเรนไฮต์ประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์สำเร็จ เขาได้ตั้งหน่วยอุณหภูมิตามชื่อของเขาว่า ฟาเรนไฮต์ ซึ่งกำหนดจุดเยือกแข็ง และจุดเดือดของน้ำมีค่าเท่ากับ 32 และ212 °F