ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. การเคลื่อนไหวโดยงอตัวสลับไปมาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อในข้อใด
เฉลย

การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อตามยาวสลับกันไปมา จะทำให้ลำตัวของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีการเคลื่อนไหวงอตัวได้