ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. โครงสร้างส่วนใดของใบพืชที่ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซลล์คุ้ม ข. เอพีเตอร์มิส ค. มีโซฟีลส์
เฉลย

เอพีเตอร์มิส (cpidermis) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของรากและลำต้น ประกอบด้วยเซลล์เรียงตัวเพียงชั้นเดียว มีผนังเซลล์บาง โดยปกติไม่มีคลอโรพลาสต์