ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. คนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของท่อหน่วยใด (กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) เป็นเท่าไร
เฉลย

สารที่พบในของเหลวที่กรองได้หรือโกลเมอรูลาร์ฟิลเทรต แต่ไม่พบในน้ำปัสสาวะคือโปรตีนและกลูโคสทั้งนี้เนื่องจากเกิดการดูดกลับหมดที่ท่อของหน่วยไตส่วนตันได้ทั้งหมด