ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6.

ถ้าในน้ำตาลกูลโคสที่มี 14C กับบิสต์ในสภาพที่มีออกซิเจนจะพบ 14C ในสารใดมากที่สุด

เฉลย

ยีสต์ที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจระดับเซลล์ จะได้พลังงาน ATP และได้ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก