ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. นำเลือดหมู่ O ใส่หลอดทดลองที่ 1 และนำเลือดหมู่ O ที่เดิมเอพารินและเลือดหมู่ A ใส่หลอดทดลองที่ 2 แล้วนำหลอดทั้งสองไปปั่นแยก สารที่พบในของเหลวใสๆ ของหลอดที่ 1 ซึ่งไม่พบในหลอดที่ 2 คือสารในข้อใด
เฉลย

เมื่อนำหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 ไปปั่นแยก สารที่พบในของเหลวใสๆ ของหลอดที่ 1 จะพบไฟบริโนเจน หลอดที่ 2 ไม่พบไฟบริโนเจน เพราะเฮพารินจะทำให้ไฟบริโนเจนสลายไป และไม่พบแอนติบอดี A เพราะหมู่เลือด O มี antibody AB และหมู่เลือด A มี antibody B ดังนั้น antibody A จึงไม่มี