ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20.

ผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไร