ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ประชากรของกวางในป่าแห่งหนึ่งมีจีโนไทป์ที่เป็น beterozygous มีจำนวนเป็น 8 เท่าของ bomoxygous recessive ความถี่แอลลีลของยีนด้อย (recessive gene) เป็นเท่าไร
เฉลย

ความถี่ของยีนโดยปกติจะเป็น AA : Aa : aa คือ 1 : 2 : 1 จากโทย์ กำหนดให้ประชากรของกวางในป่ามีจีโนไทป์เป็น heterozygous (Aa) มีจำนวนเป็น 8 เท่าของ homozygous recessive ดังนั้น Aa = 8aa และ 2Aa = 16aa aa = 16 a = √16 = 4 เมื่อคิดความถี่ของยีนด้อย (a) ตัวเดียวจะมีโอกาสเป็น 4/10 = 0.4