ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. จากแผนผังแสดงสายใยอาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ถ้างูถูกกำจัดออกไปจากระบบนิเวศจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศ ก. กิ้งก่ามีประชากรเพิ่มขึ้น ข. จิ้งหรีดมีประชากรเพิ่มขึ้น ค. เหยี่ยวมีประชากรลดลง
เฉลย

จากแผนผังสายใยอาหารในระบบนิเวศ ถ้างูถูกกำจัดออกไปจะส่งผลต่อกิ้งก่า โดยมีจำนวนมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีงูมาแย่งอาหารกิน และเหยี่ยวมีประชากรลดลง เพราะเหยี่ยวไม่มีอาหารกิน