ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5
70% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. บ่อน้ำแห่งหนึ่งมีระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ถ้าใช้บ่อนี้รองรับน้ำทิ้งจากโรงงาน ปลากระป๋อง จะมีสิ่งมีชีวิตในข้อใดเพิ่มเป็นอันดับแรก
เฉลย

บ่อน้ำที่รองรับน้ำทิ้งจากโรงงานปลากระป๋อง โรงฟอกหนัง และโรงฆ่าสัตว์ จะมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์อื่นๆ ที่เจริญเติบโตได้ดีเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก