ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. โมเลกุลของ DNA สายคู่ที่มีความยาว 1 แสนคู่เบส จะมีจำนวนนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดเท่าไร และประกอบด้วยรอบที่สมบูรณ์กี่รอบ
เฉลย

DNA สายคู่มีความยาว 1 แสนคู่เบส จะมีจำนวนนิวคลีโอไทต์เป็น 2 แสนนิวคลีโอไทด์ (เบส 1 ตัวจะเป็นส่วนประกอบของนิวคลีโอไทด์ 1 ตัว ดังนั้นเลส 2 แสนคู่จะป็นส่วนประกอบของนิวคลีโอไทด์ 2 แสนตัว) DNA 1 เกลียวต่อ 1 รอบ ประกอบด้วยเบส 10 คู่ DNA เบส 10 คู่ ประกอบเป็น DNA 1 รอบ ถ้าเบส 1 แสนคู่ ประกอบเป็น DNA = (1×100000)/10 ∴ จะมี DNA จำนวน = 10000 รอบ