ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ในจังหวัดพิจิตร ราษฎรจำนวนมากพากันไปร่อนหาทองคำ โดยเอาดินที่มีแร่ทองคำปะปนอยู่มาทุบให้ละเอียด แล้วให้น้ำชะล้างเอาเศษดินออก เหลือไว้แต่แร่ทองคำ การกระทำเช่นนี้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่างไร ก. ไม่มีผลเพราะไม่ได้ใช้สารเคมี ข. ทำให้สาหร่ายไม่เจริญเติบโต เนื่องจากมีตะกอนดินทำให้น้ำชุ่มแสงแดดส่องลงไปในน้ำไม่ได้ ค. มีตะกอนดินปกคลุมที่อยู่อาศัยและที่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ
เฉลย

การนำเอาดินที่มีแร่ทองคำปะปนมาร่อน เพื่อจะได้แร่ทองคำ ย่อมทำให้น้ำเกิดการขุ่น จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชน้ำและสัตว์น้ำ