ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนที่มีบทบาทในการซ่อมแซมผนังมดลูกหลังจากมีประจำเดือน
เฉลย

FSH และ LH จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลที่รังไข่ และกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลที่กำลังเจริญเติบโตหลั่งฮอร์โมนเอสโทรเจน ซึ่งมีฤทธิ์ไปทำให้เยื่อบุมดลูกเริ่มหนาขึ้น