ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7.

อวัยวะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ยินเสียง

 

เฉลย

ก เป็นใบหู ทำหน้าที่ดักคลื่นเสียงให้เข้าสู่รูหู ข เป็น semincrucular canal มีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว ค เป็น eustactian tube ทำหน้าที่เป็นท่อเพื่อปรับความกดดันอากาศของหูภายนอกกับหูภายในให้สมดุล ง เป็น cochel;a ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน โดยมี hair cell ที่รับกระแสประสาทเพื่อไปยังสมองตามเส้นประสาทสมองเส้นที่ 8 (auditory nerve)