ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6.

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของใบตามรูป พืชต้นนี้ควรเป็นพืช C3 หรือ C4

เฉลย

จากรูปเป็นโครงสร้างของใบพืชจำพวก C2 เพราะที่ท่อลำเลียงมีบันเติลชีทเซลล์ แต่ไม่มีคลอโรพลาสต์