ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. การขาดออร์แกเนลล์ในข้อใด เซลล์ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลิน
เฉลย

ribsome เป็น organclic ที่สร้างอินซูลินได้ เพราะอินซูลินโปรตีนชนิดหนึ่ง เมื่ออินซูลินถูกสร้างขึ้นมาแล้วจะถูกส่งไป packing ที่ Golgi complex