ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับในผู้ใหญ่ ก. ผลิตเม็ดเลือดแดง ข. ผลิตยูเรีย ค. เก็บสะสมกลูโคส
เฉลย

ตับของผู้ใหญ่จะไม่ผลิตเม็ดเลือด แต่ไขกระดูกจะเป็นผู้ผลิตเม็ดเลือด