ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในวงจรประสาทในข้อใดเร็วที่สุด
เฉลย

กระแสประสาทในวงจรประสารทจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอยู่กับ 1. การมี myelin shealth หุ้ม axon 2. ระยะห่างระหว่างแต่ละ node of ranvior ต้องยาวๆ 3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ axon 4. จำนวนซิแนปส์ควรมีน้อยครั้ง