ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14.

ข้อใดอธิบายได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำต้นฤาษีผสมผ่า 2 ซีก หลังจากนำไปแช่ในสารละลายน้ำตาลเข้มข้นระดับหนึ่ง

ก. สารละลายมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์

ข. สารละลายมีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์

ค. เซลล์ด้านในเกิดการเหี่ยวตัว

ง. เซลล์ด้านในเกิดการเต่งตัว

เฉลย

หลังการแช่ลำต้นฤาษีผสมที่ฝา 2 ซีกลงในสารละลายน้ำตาลที่เข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของสารละลายในเซลล์ จะทำให้เซลล์ด้านในของลำต้นฤาษีผสมเกิดการเหี่ยวตัว จึงเกิดการม้วนตัวเข้าหากันของลำต้นดังรูปหลังแช่สารละลาย