ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. คนที่เป็นโรคปัสสาวะเจือจาง มีสาเหตุจากข้อใด
เฉลย

ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior lope) ถูกทำลายจะทำให้ไม่มีการเก็บฮอร์โมน varopressin และ oxytocin โดยเฉพาะฮอร์โมน vasoperssion ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า antiduretie hormone ซึ่งทำหน้าที่ให้ท่อไตส่วนต้นมีการดูดน้ำกลับ ถ้าต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกทำลาย การดูดน้ำกลับของท่อใดจะไม่เกิดขึ้น ปริมาณน้ำปัสสาวะจะมีมากขึ้นและความเข้มข้นของน้ำปัสสาวะจะเจือจาง