ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4
75% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ลูกเสือและลูกหมูที่ดูดนมจากแม่หมูเดียวกัน เมื่อโตขึ้นยังอยู่ร่วมกันได้ เนื่องจากมีพฤติกรรมในข้อใด
เฉลย

พฤติกรรมการฝังใจ (imprinting) เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ช่วยทำให้จำเพื่อนร่วมชนิดกันได้ และทำให้มีปฏิกิริยาต่อเพื่อนร่วมชนิดได้อย่างเหมาะสม ลูกเสือและลูกหมูที่ดูดนมจากแม่หมูตัวเดียวกัน เมื่อโตขึ้นยังอยู่ร่วมกันได้ เพราะเป็นพฤติกรรมการฝังใจ